Банер на Студентски съвет към ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"

 

English GB_flag

Научна сесия за курсанти и студенти с международно участие

под патронажа на кмета на Варна Иван Портних
26 и 27 март 2015 г.

Nauchna sesiya 2015

Съдържание:

Научни направления

Предварителна програма
Контакти
Допълнителна информация

 

Попълнете онлайн заявка за записване от тук!

НАУЧНИ   НАПРАВЛЕНИЯ :

    • Военни науки и национална сигурност
    • Корабоводене и експлоатация на водния транспорт
    • Електроника, компютърни системи и информационни технологии
    • Енергетични уредби за транспортни средства
    • Електротехника и автоматика
    • Технология на машиностроенето и на кораборемонта
    • Механика
    • Обществени науки

   

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:

26.03.2015

Откриване на научната сесия 9.30 ч.
Работа по секции 10.45 - 17.30 ч.
Курсантско-студентски бал 18.00 ч.

 

27.03.2015

Технически тур на участниците 10.00 – 13.00ч.
Сеанс в Планетариума на ВВМУ 14.00 – 16.00 ч.

 

 

   

   

КОНТАКТИ:

Студентски съвет: 052/552 242; studentcouncil@naval-acad.bg

Секретариат: 052/552 242; student.conference@nvna.eu

Официален сайт на ВВМУ: www.naval-acad.bg

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СРОКОВЕ:

1. Заявки за участие се подават онлайн от ТУК до 13 март 2015.

2. Докладите, оформени според изискванията и показания образец, трябва да се депозират от участниците на секретарите на секции на 26 март 2015 г. преди започването на работата по секции. Не се разрешава депозирането на доклади, съдържащи класифицирана информация.

3. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор, самостоятелно или в съавторство, е два.

4. Максималният брой на автори, работещи по един доклад е двама (автор и съавтор)

5. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане и показ - до 10 минути.

6. Окончателната програма ще бъде обявена при откриването на научната сесия.

 

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

1. Максималният обем на докладите е шест стандартни страници, включително илюстративния материал.

2. Текстът да е напечатан контрастно и едностранно на стандартен лист хартия - формат А4, до 45 реда на страница и 70 знака на ред. Font : Times New Roman 14 , без да се чертае рамка. Полетата на всяка страница трябва да бъдат с размери: ляво - 20 мм; дясно - 20 мм; горно - 20 мм; долно - 25 мм, а наборът на текста - justify. Текстов редактор Word ili Page Maker6,5, вкл. по-ниска версия.

3. Оформлението на началната страница да възпроизвежда елементите на показания образец.

4. Литературата, цитирана в текста, се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ], а номерата на формулите - с цифра, вляво от тях, в малки скоби ( ).

Организаторът си запазва правото да не публикува доклади, които не отговарят на изискванията.