Банер на Студентски съвет към ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"

 

 
Младежки проекти 2015

За единадесета поредна година Община Варна, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” - отдел „Младежки дейности”, финансира проекти на неправителствени организации и неформални младежки групи. Младежките проекти обхващат периода от май до октомври, което дава възможност на младежите за полезно, приятно и пълноценно изживяване на лятната ваканция.

Основната цел на програмата е осмисляне на свободното време на младите хора чрез стимулиране на младежката инициатива, предприемчивост, младежкото участие, креативността  и развитие на доброволчеството.

Приоритет на програмата – Дейности, обвързани с подготовката на младежкия сектор  на града за титлата „Варна - Европейска младежка столица 2017”.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

В програмата могат да кандидатстват всички организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ и неформални младежки групи, които осъществяват дейност на територията на Община Варна.

На 18.03.2015г. (сряда) от 17:30ч. в „Концертна зала” на база „Младежки дом” ще бъде представена програма „Младежки проекти 2015”.

КРАЕН СРОК:

Кандидатстващите организации и неформалните младежки групи подават проектите си в деловодството на Община Варна до 09.04.2015г. (четвъртък).

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЩЕ БЪДАТ ДАВАНИ: 

от 23 до 27 март 2015г.

от 10:00 – 12:00ч. и от 14:00 – 16:00ч.

Отдел „Младежки дейности” – тел. 052/820 804, 052/820 805

Posted on 17 Mar 2015 by Калоян

Powered by CuteNews

<< Обратно