Банер на Студентски съвет към ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"

 

Варна - Европейска младежка столица 2017

Varna2017-wall

Включете се и вие като харесате страницата на титлата
и споделите своите очаквания за Варна 2017 от ТУК!

КАКВО Е ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА?

Varna2017_winning-award
Екипът на Варна2017 при връчването на титлата в Клуж-Напока

Европейска младежка столица е титла, която се дава от Европейския младежки форум на града, който е успял да докаже, че младежите и младежката политика в него са приоритети и че има визията и капацитета да ги развива. Варна успя да демонстрира пред журито енергията и желанието за развитие на младежите в града, както и уникалната за България младежка политика, която се води от Общината и беше избрана да носи престижната титла през 2017-та година. Макар че спечелването на този приз не носи пряко финансиране на града, той дава възможността да се кандидатства с приоритет за младежки проекти към ЕС и е повод за младите хора да се активизират и да работят заедно за развитието на обществото чрез методите на социалните иновации.

КАКВА Е КОНЦЕПЦИЯТА?

Фокусът на тази титла е в полето на социалните иновации, както и в развиването на социално предприемачество, разглеждано в критичната му роля на инструмент за развитие на младежки политики, устойчиво решаване на безработицата, креативност, партньорства, обмяна на опит и образование.

Varna2017_race-car
Автомобилният състезател Тодор Славов подкрепя Варна 2017

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОЦИАЛНАТА ИНОВАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА? 

-> Инструмент за мобилизиране на социални ресурси и индивидуални капацитети като решение за намаляване на безработицата (не само в рамките на младежкия сектор)

-> Инструмент и фокус за разпространяване на възможности за бизнес развитие

-> Платформа за разпознаване и разпространение на неформалното образование

-> Промотиране на ползите за обществото, които социалните иновации и социалното предприемачество носят сред младите хора, включени във формалните образователни структури.

-> Мултидисциплинарен подход, който може да достигне различните суб-култури и намиране на решения в различни сфери като образование, разработване на политики, пазар на труда, здравеопазване, интеграция на маргинални групи. 

-> Инструмент за финансиране, набиране на средства и мобилизиране на ресурси –чрез идентифициране и стартиране на програми и инициативи, които  могат да овластят младите хора и гражданския сектор.

Varna2017_glasses
Фокус на титлата са социалните иновации

КАКВА Е НАШАТА ВИЗИЯ? 

В нашата визия, младежките иновации и социалното предприемачество са разпределени във всички сфери на развитие, както като инструмент, така и като метод. Тръгвайки от схващането, че социалните проблеми са предусловие за развитие, ние смятаме, че социалните иновации на местно, национално и европейско ниво са инструмент за постигане на социална кохезия, необходима за промяната на поведението на хората, грижата и емпатията към социалните интереси и проблеми и ще преоцени и осигури различни подходи за хората в града, държавата или мултинационалната общност.

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ?

Варна ще се превърне в свързваща точка за иновация, за възможности за креативност, неформално и алтернативно мислене. Място, на което много правила могат да бъдат поставени под въпрос и предефинирани. Това, което се случва във Варна може да се превърне в наследство за иновациите за цяла Европа. Понякога иновациите трябва да тръгнат от периферията, за да стигнат до сърцевината. Побратимените градове могат да помогнат в трансформирането на иновациите на Варна в Европейски такива.

Varna2017_beach

КАКВО ПРЕДВИЖДАМЕ СЛЕД 2017?

Ние виждаме промяната в поведението на хората, грижа и емпатия спрямо нуждите и интересите на своите съседи, на хората около нас. Виждаме вътрешната преоценка в хората като цяло и в младите хора, в частност, възстановяване на връзките между различните възрасти и социални групи. Гражданско участие във взимането на решения, ангажираност на хората в развитието на бизнес идеи, краудфъндинг, политики, проекти, свързани с младежки проекти и отворени и затворени пространства, които ще допринесат за социално иновирания начин на живот във Варна, България и Европа. Ние виждаме префокусиране на енергията на младите хора към изграждането на обществото, иновациите, творчеството и участието. Ние виждаме създаването на механизми за изразяване на творчеството и намиране на повече цели в живота и тяхното постигане, без синдром за пропиляна човешка енергия.