Банер на Студентски съвет към ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"

 

Стажове и практики за обучаемите във ВВМУ

Студентски практики към МОН

Кариерен център към ВВМУ

Намира се на втория етаж на път за зала "Вапцаров".
Всеки желаещ да участва в стажантска програма може да подаде данните си лично в Кариерния център или на erasmus.vvmu@gmail.com . Трябва да се изпратят: име, специалност, факултетен номер, вид обучение, курс, телефон за връзка, среден успех от следването до момента и среден успех по английски език.

На този етап Кариерният център набира стажанти за 3-месечен стаж по програма Еразъм към фирма Стамко, Валиант и Старгейт. Фирма Старгейт прави самостоятелен подбор на студенти от 2-ри курс, спец. Корабоводене и КММ. Стамко и Валиант набират 3-курсници, като записванията са в Кариерния център или във фирмата.